โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
butterfly2
 


โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับบ้านหนูน้อย

(อายุระหว่าง 1 ปี 3 เดือน – 1 ปี 11 เดือน)

ระดับบ้านสาธิต

(อายุระหว่าง 2 ปี – 2 ปี 11 เดือน)

ระดับอนุบาลปีที่ 1

(อายุระหว่าง 3 – 4 ปี)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

(อายุระหว่าง 5 ปี 6 เดือน – 6 ปี 6 เดือน)

โดยนับอายุถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2558


เปิดขายใบสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน จนถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2244-5590 (ในวันและเวลาราชการ)